Hederstitlar

Särskilt meriterade yrkeskonstnärer kan som erkänsla för sitt arbete få titeln akademiker eller konstnärsprofessor.

På förslag av konstrådet ger republikens president hederstiteln konstakademiker åt en synnerligen välmeriterad konstutövare. Elva personer kan samtidigt vara konstakademiker. Titeln är en hedersutmärkelse och den för inte med sig lön eller ett stipendium.

Åt synnerligen meriterade konstnärer kan utdelas 10-åriga konstnärsstipendier. Mottagaren av detta stipendium har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor. Några konstnärsprofessorsstipendier har beviljats som 5-åriga.