Taikes coronastöd

Under 2020–2022 beviljade Taike totalt 130 miljoner euro i coronastipendier till konstnärer, professionella inom kreativa branscher, enskilda näringsidkare, ensamföretagare och konstsammanslutningar. Det utlystes sju ansökningsomgångar. Vi fick drygt 43 000 ansökningar och över 25 000 sökande fick positiva beslut. Totalt sett fick 58 procent av de sökande finansiering.

Sjunde ansökningsomgången: 34 miljoner euro till enskilda personer och sammanslutningar

  • Meddelande om beslut och förteckningar över stödmottagare 
  • Användningstiden för stipendier till enskilda personer gick ut den 30 juni 2022, som också var sista inlämningsdag för redovisningen.
  • Användningstiden för bidrag till sammanslutningar går ut den 31 december 2022 och sista inlämningsdag för redovisningen är den 30 april 2023.
  • Ansökningstiden var 4–17 februari 2022.
  • Här bredvid hittar du utlysningarna som pdf-filer. Du har nytta av dem när du ska göra en redovisning.

Sjätte ansökningsomgången: 18 miljoner euro till enskilda personer och sammanslutningar

Femte ansökningsomgången: 37 miljoner euro till enskilda personer, näringsidkare och ensamföretagare

Fjärde ansökningsomgången: 25 miljoner euro till enskilda personer och firmor

Tredje ansökningsomgången: 7,2 miljoner euro till enskilda personer och firmor

Andra ansökningsomgången: 8,7 miljoner euro till enskilda personer

Första ansökningsomgången: 1,6 miljoner euro till enskilda personer