Ansökningstider

Ansökningstider: stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper och bidrag till sammanslutningar.

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 

Januari

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Ansökningsperiod 2024: 2.1.–31.1.2024
Beslutstid: inom april

Biblioteksbidrag

Biblioteksbidragen är avsedda för ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

Ansökningsperiod 2024: 2.1.–31.1.2024

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningsperiod 2024: 2.1.–31.1.2024
Beslutstid: inom april

Mars

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningsperiod 2024: 1.3.–3.4.2024
Beslutstid: inom juni

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningsperiod 2024: 1.3.–3.4.2024
Beslutstid: inom september

 

September

Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Ansökningsperiod: 1.9.–2.10.2023
Beslutstid: inom februari

November

Projektstipendier för konstarter

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningsperiod: 1.11.–30.11.2023
Beslutstid: inom mars

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.

Bidrag till sammanslutningar

 

Oktober

Specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningsperiod 2024: hösten 2024

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Bidrag för främjande av delaktighet och kulturell välfärd

Bidragen främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur nationellt.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Specialbidrag för konstarter

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Projektunderstöd till kulturtidskrifter och webbpublikationer

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer på alla språk som utkommer i Finland och som upprätthåller en mångstämmig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar.

 Bidragen söks framöver i den nya tjänsten Sokunderstod.fi.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom februari

Verksamhetsbidrag för konstarter

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningsperiod: 2.10.-31.10.2023 
Beslutstid: inom januari

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.