Logon

Om du har fått ett stipendium eller bidrag av Taike, använd Taikes allmänna logo i dina trycksaker, videor och andra publikationer. Alla logofigurerna bör användas som sådana. Ändringar kan göras endast med skriftligt tillstånd av rättsinnehavarna. Mer information: [email protected].

Anvisningar för bruk av logotyperna

Runt logofigurerna finns utsatt ett skyddsområde, inom vilket man utan rättsinnehavarnas separata tillstånd inte får lägga till ett grafiskt element. Skyddsområdet är inbyggt i filen. Skyddsområdets storlek varierar enligt skriftens utseendes längd.

Symbolerna ska placeras på en enfärgad svart eller vit bakgrund. En grå eller färgad bakgrund kan också användas. Logons färg (svart eller vit) ska väljas så att kontrasten mellan logon och bakgrundsfärgen är tillräckligt stor.

Logomaterialet finns i fyra olika format: i tryckdugliga EPS-, PDF- och Illustrator CS5-format, samt i ett för rutbaserade tillämpningar och för Microsoft Office-program lämpligt PNG-format (en storlek, höjd 600 px).

Logornas upphovsrätt hör till Kari Piippo Oy.