Expertpaneler

Taike har för närvarande fem expertpaneler. Taike utser panelernas medlemmar för två år i taget.

Expertpaneler