Expertpaneler

Taike har för närvarande en expertpanel. De övriga expertpanelerna utnämns i början av 2023.

Panelen för kulturtidskrifter är Taikes sakkunnigorgan som bedömer bidragsansökningarna från kulturtidskrifter. Taike stöder årligen kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.
Taike utser panelens medlemmar för två år i taget.

Expertpaneler