Ilmoittajansuojelu

Ilmoittajansuojelun avulla Taiken toimintaa koskevista väärinkäytöksistä voi ilmoittaa turvallisesti.

1.1.2023 voimaan tulleen Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) tavoitteena on antaa suojaa henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemastaan Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisesta esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudessa tai EU:n tai kansallisten avustuksien tai valtiontukien myöntämisessä tai käytössä. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi.

Ilmoittajansuojelulain nojalla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti. Taike on perustanut laissa säädetyn sisäisen ilmoituskanavan, johon on pääsy vain Taikessa työskentelevillä henkilöillä. Ilmoittajien henkilöllisyys on aina suojattu, ja lisäksi ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana: Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava. Tähän ilmoituskanavaan voivat muut henkilöt, esimerkiksi entiset työntekijät tai yhteistyökumppanien henkilöstö, tehdä työssään havaitsemastaan Taiken toimintaan liittyvästä ja ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta rikkomuksesta ilmoituksen. Oikeuskanslerin yllä mainitulla sivulla on tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä.