Apuraha ja työttömyysturva

Taiken myöntämät apurahat on pääsääntöisesti tarkoitettu päätoimiseen työskentelyyn. Jos olet ennen apurahakautta työnhakijana ja apurahatyöskentelysi katsotaan työttömyysturvan näkökulmasta päätoimiseksi, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy. Jos olet oikeutettu muihin sosiaalietuuksiin, sinun tulee selvittää apurahan vaikutus myös näihin etuuksiin, esimerkiksi Kelan maksamaan asumistukeen, sairauspäivärahaan ja vanhempainetuuksiin.

Ilmoita apurahasta TE-toimistoon

Jos olet ennen apurahakautta työnhakijana, muista ilmoittaa muuttuvasta tilanteestasi TE-toimistoon. Muutoksesta kannattaa ilmoittaa heti saatuasi apurahapäätöksen, mutta kuitenkin viimeistään ennen kuin aloitat työskentelyn apurahalla.

Ota yhteyttä TE-toimistoon jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -verkkopalvelun kautta osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi tai soittamalla valtakunnalliseen henkilöasiakkaan puhelinpalveluun 0295 025 500.

Tilanteestasi riippuen TE-toimisto avaa selvityspyynnön apurahatyöskentelysi alkaessa tai mahdollisen suoja-ajan päättyessä sekä siirtyessäsi apurahalta työttömäksi työnhakijaksi. Selvityspyyntö on normaali käytäntö tilanteesi muuttuessa. Huomaa, että voit myös päättää työnhakusi päätoimisen apurahatyöskentelyn ajaksi. Silloin TE-toimisto avaa selvityspyynnön apurahatyöskentelystäsi vasta apurahakautesi jälkeen, mikäli palaat työnhakijaksi.

Apurahansaaja on omassa työssä työllistyvä

Apurahansaajana olet työttömyysturvalain näkökulmasta omassa työssä työllistyjä. Omassa työssä työllistymistä käsitellään työttömyysturvalain 2 luvussa.

Löydät lisätietoa apurahan vaikutuksesta työttömyysetuuteesi myös Työmarkkinatorilta.

Apurahakauden jälkeen selvityspyyntö

Mikäli palaat työnhakijaksi apurahakauden jälkeen, TE-toimisto avaa sinulle työttömyysturvaan liittyvän selvityspyynnön. Selvityspyynnön tarkoituksena on selvittää, oletko työttömyysturvalain määritelmän mukaisesti työtön työnhakija ja siten oikeutettu etuuteen vai katsotaanko omassa työssä työllistymisen vielä jatkuvan. Kirjallisen selvityksesi perusteella sinulle annetaan työttömyysturvalakiin perustuva lausunto oikeudestasi työttömyysturvaan. (Työttömyysturvalaki 2 luku 5§ ja 9§).

Selvityspyynnön liitteeksi pyydetään useimmiten toimittamaan päätös apurahasta. Ellei päätöksestä käy ilmi tarkka työskentelyjakso apurahalla, TE-toimisto saattaa pyytää sinulta lisätietoa. Käänny silloin Taiken asiakaspalvelun puoleen ja pyydä todistusta työskentelyjaksosta. Sähköpostissa kannattaa ilmoittaa myös päätöksen TKT/-alkuinen diaarinumero, jotta asiakaspalvelulla on riittävästi tietoja todistuksen kirjoittamiseksi.

Neljän kuukauden suoja-aika

Omassa työssä työllistyjänä voit olla oikeutettu neljän kuukauden suoja-aikaan. Suoja-ajan aikana voit saada samaan aikaan apurahan kanssa työttömyysturvaa, jos muut sen saamisen edellytykset täyttyvät. Sinun tulee esimerkiksi täyttää työllistymissuunnitelmassa sovittu työhakuvelvoite, olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhakusi voimassa.

Apurahalla voi olla vaikutusta suoja-ajalla saamaasi työttömyysetuuden määrään. Asiasta saat lisätietoa etuutesi maksajalta joko Kelasta tai työttömyyskassasta.

Suoja-ajan jälkeen työskentelysi pää- tai sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa työttömyysturvaan liittyvällä selvityspyynnöllä. Selvityspyyntö avataan neljän kuukauden työskentelyn jälkeen, vaikka apurahatyöskentelysi jatkuisikin pidempään tai olisi lyhyempi kuin neljä kuukautta. Jos esimerkiksi aloitat apurahatyöskentelyn 1.1., suoja-ajaksi määräytyy 1.1.–30.4., ja sinulle avataan työttömyysturvaan liittyvä selvityspyyntö 1.5. alkaen (Työttömyysturvalaki 2 luku 5 a§). Lisätietoa saat työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701 tai omalta TE-toimiston virkailijaltasi.

Mikäli olet käyttänyt suoja-ajan jo aikaisemmin, oikeus suoja-aikaan palautuu vasta työssäoloehdon täyttymisen jälkeen. Työssäoloehdon täyttymisestä saat tietoa työttömyyskassastasi.

Ohje on laadittu 9.6.2023. Taiteen edistämiskeskus ei vastaa TE-toimiston muuttuneista käytännöistä, jotka poikkeavat ohjeista.

Apurahojen ja avustusten asiakaspalvelu

Taiken asiakaspalvelu palvelee apurahojen ja avustusten hakijoita ma-to klo 10–13.

Puhelin: 0295 330 700
Sähköposti: [email protected]