Alueelliset taidetoimikunnat

Alueelliset taidetoimikunnat päättävät alueillaan myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.

Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueillaan. Lisäksi ne antavat asiantuntijalausuntoja ja osallistuvat asiantuntijaelimenä Taiken strategiatyöhön.

Taideneuvosto nimeää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausiksi kuultuaan taiteen kannalta merkittäviä alueellisia tahoja. Apurahahakemusten vertaisarviointiin voi osallistua myös muita valtion tai alueellisten taidetoimikuntien jäseniä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Suomen kartta alueellisten taidetoimikuntien toimialueista.

Alueellisten taidetoimikuntien jäsenet

Alueellisten taidetoimikuntien ehdokaspyynnöt

Taideneuvosto pyysi ehdotuksia alueellisiin taidetoimikuntiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta. Kun taidetoimijoilta pyydettiin ehdokkaita, painotettiin kunkin taiteenalan eri lajien tuntemusta, laajaa näkökulmaa kulttuurielämään sekä kulttuurien moninaisuuden huomiointia.

Jos sinua on ehdotettu jäseneksi, voit lukea lisää toimikunnista toimikuntatyön infosivulta.