Selvitys apurahasta

Apurahan käytöstä täytyy tehdä selvitys apurahakauden päättyessä.
Lähikuva säveltäjän käsistä kirjoittamassa nuotteja paperille.

Tee selvitys ajoissa

Apurahapäätöksessä kerrotaan, mihin mennessä sinun tulee jättää selvitys. Tee selvitys verkkoasioinnissa määräaikaan mennessä täyttämällä verkkoasioinnista löytyvä selvityslomake. Taike lähettää kaikille apurahan saajille muistutuksen selvityksen tekemisestä viikkoa ennen selvityksen määräpäivää.

Jos sinulle on myönnetty useita apurahoja, tarkista, että täytät oikean apurahan selvityslomaketta.  

Selvitystä tarkastaessa Taike ottaa huomioon samaan tarkoitukseen myönnetyt muut apurahat sekä hankkeesta saadut tuotot. Jos hanke tuottaa voittoa, sinua voidaan pyytää palauttamaan apuraha tai sen osa. Hankkeen ei kuitenkaan tarvitse olla valmis selvitystä jättäessä.  

Selvityksen tekemättä jättäminen voi vaikuttaa uusien apurahojen myöntämiseen. Kokonaan selvittämättä jätetty apuraha joudutaan perimään takaisin.

Muistilista selvityksen tekemisen tueksi

  • Apurahaa saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin. 
  • Ennen selvityslomakkeen täyttämistä lue vielä lähettämäsi alkuperäinen hakemus. Löydät hakemuksen liitteineen Taiken verkkoasioinnista.
  • Työskentelyapurahan selvitystä varten et tarvitse kuitteja ja tositteita. 
  • Sinun ei tarvitse liittää selvitykseen kuitteja ja tositteita, mutta ne pitää säilyttää apurahan käyttövuoden jälkeen seuraavat kolme vuotta. Säilytä myös mahdollisille työryhmän jäsenille maksettujen osuuksien maksutositteet mahdollista tarkastusta varten. Taike saattaa pyytää kuitteja ja tositteita nähtäväksi. 
  • Apurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille. Jos apurahan saaja on toiminut näin, selvitystä ei hyväksytä, ja myönnetty apuraha täytyy palauttaa Taikelle.  
  • Taike ei lähetä selvityksen hyväksymisestä erillistä kuittausta. Jos selvityksessä on puutteita tai siitä tarvitaan lisätietoja, sinuun otetaan yhteyttä. 
  • Jos olet hakenut apurahaa paperihakemuksella verkkoasioinnin sijaan, sinun täytyy tehdä selvitys erillisellä lomakkeella. Ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun, niin selvityslomake lähetetään sinulle. 

Mitä apurahaa olet selvittämässä?