Taiken strategia 2030

Taike rakentaa moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla. Toiminnallaan Taike tukee taiteen tekemistä ammattina ja elinkeinona sekä taideyhteisöjen toimintaa ja rakenteita. Strategiakaudella vahvistamme myös kansainvälisyyden ja kestävän kasvun mahdollisuuksia.
Eri värisiä valokeppejä seinää vasten.
Kuva: Rasmus Hartikainen

Taiken tehtävä

Olemme taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Rahoitamme taiteen ja kulttuurin tekemistä ja vahvistamme taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa. 

Taiken arvot

Yhdenvertaisuus

Käytämme kaikille yhdenvertaisia prosesseja. Emme ylläpidä syrjiviä rakenteita. Henkilöön liittyvät tekijät, kuten etninen tai kansallinen alkuperä, asuinpaikka, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai terveydentila eivät vaikuta kielteisesti asiakkaan, sidosryhmän tai henkilöstön kohteluun tai mahdollisuuksiin.

Avoimuus

Huolehdimme avustustoimintamme ja päätöksentekomme läpinäkyvyydestä. Käymme vuoropuhelua taiteilijoiden, taiteen asiantuntijoiden sekä päätöksentekijöiden kanssa. Työilmapiirimme on avoin ja prosessimme selkeitä. Raportoimme toimintamme vaikuttavuudesta.

Inhimillisyys

Olemme asiakaslähtöisiä. Kohtelemme asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja toisiamme arvostavasti, ystävällisesti ja hienotunteisesti. Ymmärrämme taiteellisen työn erityislaadun.
 

Strateginen tavoite 1: Rakennamme moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla

 1. Varmistamme taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, saatavuutta, moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta avustus- ja asiantuntijatoiminnallamme. Puolustamalla taiteen vapautta ja mahdollistamalla taiteen ja kulttuurin uusiutumista vahvistamme demokratiaa. 
 2. Rakennamme siltoja eri hallinnonalojen ja yhteiskunnan sektoreita ylittävässä yhteistyössä, jotta yhteiskunta hyötyisi mahdollisimman laajasti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista.
 3. Teemme yhteiskunnallisesti merkittäviä aloitteita, joissa taide ja kulttuuri mahdollistavat uusia avauksia ja visioita muun muassa sivistykseen, hyvinvointiin, talouteen ja tuotekehitykseen, turvallisuuteen, kansainväliseen yhteistyöhön ja matkailuun sekä kestävään kehitykseen. 
 4. Tarjoamme yhteiskunnan kehittämiseen luotettavaa tietoa taiteen ja kulttuurin vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.
 5. Rakennamme taiteen ja kulttuurin avulla vakaata yhteiskuntaa, joka ottaa mukaan ja välittää.
Nykytaiteilija työstää teostaan.
Kuva: Kai Widell
Arkkitehti tunnustelee materiaalia
Kuva: Kai Widell

Strateginen tavoite 2: Vahvistamme taiteen tekemistä ammattina ja elinkeinona sekä taideyhteisöjen toimintaa ja rakenteita

 1. Kohdennamme taiteen ja kulttuurin rahoitusta siten, että ammattilaisten toimintaedellytyksiä vahvistetaan pitkäjänteisesti.
 2. Vahvistamme yhdenvertaisia, saavutettavia ja kestävyysmurroksen mukaisia toimintatapoja alan ammattimaisissa rakenteissa.
 3. Edistämme taiteilijoiden ja taide- ja kulttuurialan yhteisöjen mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan eri sektoreilla.
 4. Teemme hallinnonalojen välistä yhteistyötä, jotta taiteilijoiden työn erityispiirteet tunnistetaan viranomaistoiminnassa.
 5. Varmistamme alueellista yhdenvertaisuutta siten, että ammattilaisten työskentely on mahdollista eri puolella Suomea. 

Strateginen tavoite 3: Vahvistamme taiteen ja kulttuurin kansainvälisyyden ja kestävän kasvun mahdollisuuksia

 1. Olemme aktiivinen kansainvälistymistä edistävä toimija. Tuemme asiantuntijatyöllä ja rahoituksella kansainvälistä toimintaa ja kumppanuuksia.
 2. Teemme strategista yhteistyötä kansainvälistymistä edistävien taide- ja kulttuurialan organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.
 3. Vahvistamme taide- ja kulttuurikentän yrittäjyyden edellytyksiä, yrittäjyyttä sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Toimimme verkostoimaisessa yhteistyössä luovan talouden muiden rahoittajien ja tukipalveluiden kanssa.
 4. Tuemme viestiä taiteesta ja kulttuurista kannattavina investointikohteina ja kestävän kasvun mahdollistajina. 
 5. Työskentelemme yhteistyössä muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa, jotta taide ja kulttuuri olisivat yksi Suomen vetovoimatekijä.
Taideyhteisön jäsenet katsovat tietokoneen näyttöä.
Kuva: Kai Widell