Taiken yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirjaa ei saada annettua vastaanottajalle tiedoksi muulla tavoin.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Taikessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan Taiken verkkosivuilla. Ilmoituksesta käy ilmi

  • mitä asia koskee
  • missä asiakirja on nähtävillä
  • mihin saakka asiakirja on nähtävillä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (Hallintolaki 62 §).

Tiedoksiannot

Ilmoitus yleistiedoksiannosta 22.3.2024 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) antaa hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona tiedoksi Ville Kontiolle valtiontukea koskevan päätöksen TKT/6577/521/2022, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa asianosaiselle tiedoksi. 

Päätös liitteineen on asianosaiselle nähtävillä 21.4.2024 saakka Taiteen edistämiskeskuksessa osoitteessa Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki. Ota yhteyttä numeroon 0295 330 900 (arkisin kello 9.00-16.15). Päätöstä voi tiedustella myös Taiken kirjaamosta, [email protected]

Tämä ilmoitus on julkaistu Taiken verkkosivulla 22.3.2024. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.