Taiken yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirjaa ei saada annettua vastaanottajalle tiedoksi muulla tavoin.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Taikessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan Taiken verkkosivuilla. Ilmoituksesta käy ilmi

  • mitä asia koskee
  • missä asiakirja on nähtävillä
  • mihin saakka asiakirja on nähtävillä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (Hallintolaki 62 §).

Tiedoksiannot

Ei tiedoksiantoja tällä hetkellä.