Toimielin

Taideneuvosto

Taideneuvostolla on keskeinen tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön taidepolitiikan asiantuntijana.
Toimikausi
-

Taideneuvosto on Taiken asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain.

Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

Taideneuvoston esittelijänä toimii Taiken johtaja Paula Tuovinen ja sihteerinä erityisasiantuntija Tuulikki Koskinen.

Taideneuvoston jäsenet

Juha Itkonen (puheenjohtaja)
kirjailija

Ann-Luise Bertell
teatterinjohtaja

Samuli Heimonen
kuvataiteilija

Sari Kaasinen
muusikko

Virpi Kanniainen
museonjohtaja

Rosa Meriläinen (varapuheenjohtaja)
toiminnanjohtaja

Jussi Rantamäki
elokuvatuottaja

Hannu Saha
muusikko

Paula Vesala
muusikko

Taideneuvoston jäsenet.
Taideneuvoston jäsenet 2022–2025. Kuva: Lari Järnefelt