Asiantuntijaelimet

Taiken yhteydessä toimii 23 asiantuntijaelintä. Ne päättävät apurahoista ja palkinnoista sekä antavat asiantuntijalausuntoja.

Taiken asiantuntijaelimet koostuvat taideneuvostosta, valtion taidetoimikunnista, alueellisista taidetoimikunnista, lautakunnista ja asiantuntijapaneeleista:

  • Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää jäsenet kaksivuotiskausiksi kuultuaan taiteen kannalta merkittäviä tahoja. Taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Valtion taidetoimikunnat päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.
  • Alueelliset taidetoimikunnat päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueillaan. Lisäksi ne antavat asiantuntijalausuntoja.
  • Lautakunnat jakavat lakisääteisiä apurahoja. Taiken yhteydessä toimii kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta sekä kuvataiteen apurahalautakunta. Esittävän taiteen valtionosuuslautakunnan tehtävä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon valtionosuuden piiriin pääsemistä koskevista hakemuksista.
  • Asiantuntijapaneelit arvioivat temaattisia avustushakemuksia.
Taiken luottamuselimet esitettynä kaaviomaisesti.