Projekti

Mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla  

Kehittämishankkeessa edistetään taide-, kulttuuri-, ja tapahtuma-alalla työskentelevien työssäjaksamista ja mielenhyvinvointia.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-
Piirretty henkilö luo käsillään taidetta.

Hankkeen tavoitteena on: 

  • tarjota välitöntä hyvinvoinnin ja työkyvyn tukea taide-, kulttuuri-, ja tapahtuma-aloilla työskenteleville 
  • kehittää ja juurruttaa mielenterveyttä tukevia toimintamalleja olemassa oleviin rakenteisiin.  
  • tuottaa uusi, pysyvä toimintamalli tai palvelu taide-, kulttuuri ja tapahtuma-alalle erityisesti freelancereiden, apurahansaajien ja yrittäjien työkyvyn tueksi. 

Hanke on osa Työterveyslaitoksen laajaa, valtakunnallista Mielenterveyden työkalupakki -hanketta. Taiteen edistämiskeskuksen kumppaneina hankkeessa ovat Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Cupore.  

Työterveyslaitos ja Taike yhteistyökumppaneineen järjestävät työkykyä tukevia valmennus- ja vertaisryhmiä taide- ja kulttuurialan lyhyissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työllistyville, apurahansaajille ja yrittäjille. Ryhmissä käsitellään mielen hyvinvointiin liittyviä sisältöjä. Vertais- ja valmennusryhmien lisäksi Työterveyslaitos tarjoaa räätälöityjä tukitilaisuuksia ja -prosesseja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työkykyjohtamiseen taide- ja kulttuurialan pienillä työpaikoilla, yhteisöissä ja verkostoissa.  

Valmennus- ja vertaisryhmät kokoontuvat vuonna 2024 Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Tämän lisäksi järjestetään kolme etänä kokoontuvaa ryhmää, jotka toteutetaan kolmella eri kielellä - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeen aikana järjestetään myös mielenterveyteen liittyvää koulutusta ja erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ympäri Suomen.  

Valmennus- ja vertaisryhmätoiminnan lisäksi Taike ja Cupore tuottavat hankkeessa tietoa eri alojen taiteilijoiden työhyvinvoinnista, voimavara- ja kuormitustekijöistä sekä työterveyshuollosta ja muista työhyvinvointia tukevista palveluista Taiteen ja kulttuurin barometrissa vuonna 2022 kerätyn kyselyaineiston ja muiden aineistojen pohjalta.  

Hanke päättyy maaliskuussa 2025.