Avustusten päätöksenteko

Taike saa vuosittain noin 1100 yhteisöjen avustushakemusta. Avustusten myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Saat sähköpostiisi viestin, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnissa.

Päätöksenteko

Päätökset Taiken avustuksista tekee viraston johtaja erityisasiantuntijan esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkahenkilö valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. Toimikunnat ja asiantuntijapaneelit arvioivat hakemuksia tarvittaessa. Lue lisää Taiken asiantuntijaelimistä. 

Avustusten myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Arviointi- ja myöntöperusteet löytyvät kunkin avustuksen hakuilmoituksesta.  

  • Kaikki Taiken avustukset ovat harkinnanvaraisia. 
  • Syksyn hakujen päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen. 
  • Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti.  

Taike lähettää kaikista hakemuksista kirjallisen päätöksen. Yhteisön edustaja saa sähköpostiinsa viestin, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnissa. Sähköposteissa saattaa olla ajoittain viivettä, joten voit tarkistaa suoraan verkkoasioinnista onko päätös saapunut.

Oikaisuvaatimus

Avustusta koskevaan päätökseen voi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimusohje toimitetaan hakijalle päätöskirjeen mukana Taiken verkkoasioinnissa.

Oikaisukäsittelyssä arvioidaan päätöksen lainmukaisuus, mutta hakemusta ei enää varsinaisesti arvioida uudestaan. Oikaisua tulee hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä ohjeistetaan tarkemmin päätöskirjeessä. Oikaisupäätöksen tekee sama toimikunta tai päätöksentekijä, joka on tehnyt myös alkuperäisen päätöksen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyaika on keskimäärin 2–3 kuukautta. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti maksullista.

Oikaisuvaatimus tehdään ja lähetetään verkkoasioinnissa kyseisen päätöksen yhteydessä olevan oikaisuvaatimus-linkin kautta. Oikaisuvaatimus ja sen liitteet lähetetään erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 MB.

Oikaisuvaatimusohje (PDF, 137 KB)

Avustuksen päätöksenteossa on neljä vaihetta: hakuaika, päätöksenteko, oikaisu ja apurahan käyttö ja selvitys.

Avustusprosessi alkaa, kun Taike julkaisee hakuilmoituksen verkkosivuillaan. Hakuaika on yleensä neljä viikkoa, jonka aikana hakijayhteisö jättää hakemuksen. Sen jälkeen toimikunta arvioi tarvittaessa hakemukset. Taiken erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja laatii päätösesityksen Taiken johtajalle. Johtaja päättää avustuksista, minkä jälkeen Taike maksaa avustuksen. Päätöksentekovaihe kestää noin 15 viikkoa. Hakijayhteisö voi päätöksen saatuaan tehdä oikaisuvaatimuksen 30 päivän ajan. Kun hakijayhteisö on saanut ja käyttänyt avustuksen, sen tulee tehdä selvitys avustuksen käytöstä määräpäivään mennessä. Taike tarkastaa selvityksen.