Lautakunnat

Taiken yhteydessä toimii kolme erillislautakuntaa. Lautakunnat jakavat lakisääteisiä apurahoja.

Taiken yhteydessä toimii kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalautakunta sekä kuvataiteen apurahalautakunta. Esittävän taiteen valtionosuuslautakunnan tehtävä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon valtionosuuden piiriin pääsemistä koskevista hakemuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää lautakunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi. 

Lautakuntien jäsenet