Rahoitus ja tulosohjaus

Taike tukee taiteilijoita ja yhteisöjä vuosittain noin 45 miljoonalla eurolla. Taike toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. Tulostavoitteet sovitaan nelivuotiskausiksi, ja niitä tarkistetaan vuosittain tulosneuvotteluissa.

Taike jakaa vuosittain noin 45 miljoonaa euroa taiteilijoille ja yhteisöille apurahoina, palkintoina ja avustuksina. Saajia on vuosittain noin 3 500. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa varat Taikelle. Summa on kahdeksan prosenttia valtion koko taidebudjetista. Apurahoista ja palkinnoista päättävät valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Suurin osa Taiken eri toimielinten jakamista apurahoista ja avustuksista tulee rahapelitoiminnan voittovaroista. Ministeriö päättää vuosittain siitä, miten veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat jaetaan eri käyttötarkoituksiin.

Valtion taiteilija-apurahojen ja kirjastoapurahojen määräraha tulee budjettivaroista. Myös Taiken hallintomenot, noin viisi miljoonaa euroa vuodessa, ministeriö osoittaa budjettivaroista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjaus

Taike toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. Tulostavoitteet sovitaan nelivuotiskausiksi, ja niitä tarkistetaan vuosittain tulosneuvotteluissa.

Tulossopimus on Taiken sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus viraston toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.