Vastuullisuus

Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka sisältyvät rakenteisiimme. Kannamme vastuumme tietosuojasta ja olemme mukana avoimen hallinnon kehittämisessä.

Vuonna 2021 aloitimme aiempaa systemaattisemmin kestävän kehityksen linjausten ja vastuullisuustavoitteiden tunnistamisen ja määrittelemisen. Vastuullisuuden kytkeminen viraston prosesseihin on vasta tunnistettu ja tämän vuoksi myös mittarit ja raportoinnin välineet ovat vasta kehittymässä.

Olemme tiedostaneet, että kestävyys ja vastuullisuus tulee sisällyttää viraston normaaliin toimintaan. Taiken voimassa olevaan tulossopimukseen vuosille 2020–2023 sisältyy jo nykyisin muun muassa etäkokouksien seuranta ja matkustamiseen liittyvä vastuullisuus.