Lausunnot ja kannanotot

Annamme aktiivisesti lausuntoja taide- ja kulttuurialaa koskevista asioista. Tälle sivulle on koottu viimeaikaisia, keskeisiä lausuntojamme.

Tiivistelmät lausunnoista ja kannanotoista

Täyspitkät dokumentit voi pyytää tarvittaessa Taiken kirjaamosta.