Ohjeita apurahan hakemiseen

Tutustu hakuilmoitukseen huolella ja varaa hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Hakemus tehdään erillisessä verkkoasioinnissa, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Tee hakemus ajoissa

Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä apurahaa voida myöntää.

Hakemus kannattaa lähettää Taiken verkkoasioinnin kautta hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä ja asiakaspalvelussa  saattaa olla ruuhkaa.  

Työskentely- vai kohdeapuraha

Työskentelyapurahat on tarkoitettu työskentely- ja elinkustannusten kattamiseen. Työskentelyapuraha myönnetään aina henkilökohtaisena apurahana taiteelliseen työskentelyyn eli elinkustannuksiin.   

Kun haet työskentelyapurahaa

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille yksittäisiin projekteihin. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Kun haet kohdeapurahaa

Taiken apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Taiteenalan valinta

Valitse taiteenala, jota hakemus koskee. Valintasi ohjaa hakemuksen käsittelyä. 

Alueen valinta (vain alueiden apurahat)

Jos haet alueen apurahaa, valitse taiteenalan lisäksi alueellinen taidetoimikunta. Toimikunnan voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, projektin toteutumispaikan tai työskentelypaikan perusteella.

Apurahan käyttötarkoitus tai työsuunnitelma

 • Kirjoita hakemukseen selkeä työsuunnitelma, johon tiivistät olennaisen.
 • Vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle. 
 • Perustele, miksi hankkeesi on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä osaamisestasi ja ammattitaidostasi. 
 • Kerro, mitä arvoa hankkeestasi tai työskentelystäsi olisi laajemmalle yleisölle. 
 • Muista mainita hankkeen tarkka ajankohta. 
 • Varmista, että työsuunnitelma kattaa kaikki ne vuodet, joille haet monivuotista työskentelyapurahaa. (Koskee valtion taiteilija-apurahaa).
 • Tarkista ilmoituksesta, mille käyttöajalle haettava apuraha on tarkoitettu ja kohdista työsuunnitelmasi sen mukaan.
 • Ilmoita hakemuksessa myös muut tahot, joilta olet hakemassa apurahaa samaan hankkeeseen. 

Liitteet

Pakollinen liite hakemuksessa on taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste.

Voit liittää mukaan myös enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.

 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.
 • Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää hakemukseensa 3–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4 MB). Mainitse teoksista nimi, tekniikka, koko, valmistumis- tai julkaisuvuosi. Videota ja muuta liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.
 • Jos sinulla on kotisivut, suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin sivuille.
 • Tarkista hakuilmoituksesta mahdolliset muut pakolliset liitteet. 
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Taike ei palauta hakemuksia ja liitteitä.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaiselle toimitettu, julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022).