Arvonimet

Erityisen ansioituneet taiteen ammattilaiset voivat saada työstään tunnustuksen akateemikon tai taiteilijaprofessorin arvonimen muodossa.

Tasavallan presidentti myöntää taiteen akateemikon arvonimen taideneuvoston esityksestä erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle. Taiteen akateemikkoja voi olla samanaikaisesti yksitoista. Akateemikon arvonimi on saajalleen kunnianosoitus; siihen ei liity palkkaa eikä apurahaa.

Erityisen ansioituneille taiteilijoille voidaan jakaa 10-vuotisia taiteilija-apurahoja. Kyseisen apurahan saajalla on apurahakauden ajan oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä. Osa taiteilijaprofessoriapurahoista on jaettu viisivuotisina.