Valtion taidetoimikunnat

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista, avustuksista ja palkinnoista.

Valtion taidetoimikunnat ovat Taiken asiantuntijaelimiä, jotka päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista, avustuksista ja palkinnoista. Lisäksi toimikunnat antavat asiantuntijalausuntoja. Hakemusten vertaisarvioinnissa voidaan käyttää myös alueellisten taidetoimikuntien jäsenten asiantuntemusta tai hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää jäsenet kaksivuotiskausiksi kuultuaan taiteen kannalta merkittäviä tahoja.

Valtion taidetoimikuntien jäsenet

Valtion taidetoimikuntien ehdokaspyynnöt

Taideneuvosto pyysi ehdotuksia valtion taidetoimikuntiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta. Kun taidetoimijoilta pyydettiin ehdokkaita, painotettiin kunkin taiteenalan eri lajien tuntemusta, laajaa näkökulmaa kulttuurielämään sekä kulttuurien moninaisuuden huomiointia.

Jos sinua on ehdotettu jäseneksi, voit lukea lisää toimikunnista toimikuntatyön infosivulta.