Information om specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen

Specialbidragen är avsedda för sammanslutningar som skaffar konstverk till sina byggobjekt.

Bidragen är avsedda för

 • direkta kostnader för konstverk enligt enprocentsprincipen,
 • utvecklingsprojekt enligt enprocentsprincipen som inleds under beviljningsåret.   
 • Objekten kan ansluta sig till ny-, renoverings- eller infrastrukturbyggande.

Bidrag kan beviljas bland annat för   

 • konstnärsarvoden   
 • sakkunnigarvoden   
 • materialkostnader   
 • grundläggningskostnader   
 • belysningskostnader   
 • tävlingsutgifter och planeringskostnader   
 • utarbetande och genomförande av program för offentlig konst eller konstplaner för byggprojekt   
 • kostnader för service, reparation och underhåll av konstverk enligt enprocentsprincipen   
 • kostnader för utvecklingsprojekt.   

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godkända kostnader som utgörs av direkta kostnader i anslutning till konstverk eller kostnader för utvecklingsprojekt. De beviljade bidragen är minst 15 000 euro.