Bidragsansökan i e-tjänsten

Ansök bidrag i Taikes e-tjänst. Logga in på e-tjänsten i webbplatsens över högre hörn.

Obs! Anvisningarna nedan gäller Taikes nuvarande e-tjänst. Taikes utlysningar flyttas stegvis över till den nya tjänsten Sokunderstod.fi, vars anvisningar du hittar på tjänstens webbsidor. I varje utlysning anges i vilken tjänst ansökan ska fyllas i.

Så här gör du en ansökan

Taikes alla bidrag ansöks i e-tjänsten. E-tjänsten fungerar tyvärr inte på mobila enheter.

Läs bidragets utlysning omsorgsfullt. I utlysningen ser du villkoren för ansökan, ansökningstiden och vilka bilagor som behövs.

Inaktiv anslutning till e-tjänsten bryts efter 30 minuter. Spara regelbundet uppgifterna som du fyller i. Uppgifterna som du sparat bevaras trots avbrott i anslutningen.

E-tjänsten fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

  • Mozilla Firefox, version 52 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare
  • Edge Chromium

Inloggning i e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten måste sammanslutningen ha ett giltigt FO-nummer.   

När du som sammanslutningens representant loggar in på e-tjänsten, ska du välja punkten Uträtta ärenden för ett samfund, och kommer då till Suomi.fi-autentiseringen. Du loggar in med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. När du loggar in, väljer du sammanslutningen som du representerar. 

För att logga in på Taikes e-tjänst behövs en fullmakt. Sammanslutningen ger fullmakten i Suomi.fi-tjänsten, där sammanslutningens fullmakter administreras. Innan du ger fullmakt åt en person att sköta sammanslutningens ärenden, läs anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi omsorgsfullt. Observera att du själv är ansvarig för att fullmakterna du gett är uppdaterade. 

Sammanslutningar som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter, kan göra ansökan om det i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. 

Fullmaktsroller i e-tjänsten

I Taikes e-tjänst går det att uträtta ärenden för ett samfund med tre olika fullmaktsroller:

  • Beredning av ansökan om statsunderstöd: den befullmäktigade kan bereda ansökan om statsunderstöd för fullmaktsgivaren.
  • Ansökan om statsunderstöd: Den befullmäktigade kan för fullmaktsgivaren bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöden, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan. 
  • Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter: Den befullmäktigade kan för fullmaktsgivaren bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöden samt lämna in dem för behandling och administrera uppgifter om fullmaktsgivaren.