Redovisning av bidragets användning

En redovisning av bidragets användning måste lämnas in inom den tidsfrist som anges i beslutsbrevet.
Taideyhteisön kirjoja pöydällä.

Lämna in redovisningen i tid

Fyll i den redovisningsblankett som finns på e-tjänsten och bifoga obligatoriska bilagor. Redovisningen ska lämnas in inom den tidsfrist som anges i bidragsbeslutet. Taike skickar en påminnelse om redogörelsen en vecka före sista inlämningsdag.

Om redovisningen inte har godkänts inom den tidsfrist som anges i bidragsbeslutet eller om du behöver mer tid för att lämna in redovisningen, ska du ansöka om tilläggstid för att lämna in redovisningen på Taikes e-tjänst.  

Om du inte lämnar in en redovisning kan det påverka beviljandet av nya bidrag. Bidrag som inte redovisats i sin helhet kommer att återkrävas. 
 

Checklista till stöd för redovisningen

  • Redovisningen ska visa att bidraget har använts i enlighet med den projekt- eller verksamhetsplan som angavs i ansökan.
  • Obligatoriska bilagor ska bifogas redovisningen. Om bilagorna inte blir klara inom utsatt tid, ska du i god tid ansöka om tilläggstid för att kunna lämna in redovisningen innan tidsfristen löper ut. 
  • Taike skickar ingen separat bekräftelse på att redovisningen har godkänts. Vi kontaktar dig om redovisningen har brister eller behöver kompletteras. 
  • Om du har ansökt om bidrag med en pappersblankett i stället för via e-tjänsten, måste du göra redovisningen på en separat blankett. Redovisningsblanketten har du fått i samband med beslutet, men du kan också begära den från Taikes kundtjänst.