Redovisning av stipendiet

En redovisning över stipendiets användning ska göras i slutet av stipendieperioden.
Lähikuva säveltäjän käsistä kirjoittamassa nuotteja paperille.

Gör redovisningen i tid

I stipendiebeslutet anges tiden när du senast ska lämna in redovisningen. Redovisningen görs i e-tjänsten inom angiven tid på redovisningsblanketten som finns e-tjänsten. Taike skickar en påminnelse om redogörelsen en vecka före sista inlämningsdag.

Om du har beviljats flera stipendier, kontrollera att du fyller i redovisningsblanketten för rätt stipendium.  
Vid redovisningens kontroll tar Taike hänsyn till andra stipendier som beviljats för samma syfte samt projektets intäkter. Om projektet ger vinst, kan du bli tvungen att återbetala stipendiet eller en del av det. Projektet behöver inte vara slutfört när redovisningen inlämnas.  

Om du inte lämnar in en redovisning kan det påverka beviljandet av nya stipendier. Ett helt oanvänt stipendium måste återbetalas.

Minneslista som stöd för redovisningen

  • Stipendiet får användas endast till det beviljade ändamålet och till utgifter nämnda i ansökan. 
  • Läs igenom din ursprungliga ansökan innan du fyller i redovisningsblanketten. Ansökan med bilagor finns i Taikes e-tjänst.
  • För redovisning av arbetsstipendium behöver du inga kvitton eller verifikat. 
  • Om ditt projektstipendium är under 7 000 euro behöver du inte bifoga kvitton och verifikat till redovisningen, men de ska sparas i tre år efter stipendiets användningsår. Spara också verifikaten över betalningen av stipendiets andelar till eventuella arbetsgruppsmedlemmar för eventuell senare kontroll. Taike kan begära att få se kvitton och verifikat. 
  • Om ditt projektstipendium är över 7 000 euro, begära Taike alltid kvitton och verifikat. 
  • Stipendiet får inte överföras till ett företags eller en sammanslutnings konto. Om stipendiemottagaren har gjort det, godkänns redovisningen inte och det beviljade stipendiet måste återbetalas till Taike.  
  • Taike skickar inget separat meddelande om att redovisningen är godkänd. Om det finns brister i redovisningen eller det behövs ytterligare information om den, kontaktar vi dig. 
  • Om du ansökte stipendium med en pappersansökan, ska du göra redovisningen på en separat blankett. Kontakta Taikes kundservice, så skickas redovisningsblanketten till dig.

Vilket stipendium ska du redovisa?