Bidrag till sammanslutningar

Taikes bidrag är avsedda för professionell verksamhet. Bidragen beviljas antingen som verksamhetsbidrag för fortlöpande verksamhet eller som specialbidrag för separata projekt.
Taideyhteisö pitää kokousta pöydän ympärillä.

Taikes bidrag kan ansökas av sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Oregistrerade sammanslutningar och firmor kan inte få Taikes bidrag, men arbetsgrupper besående av yrkeskonstnärer kan ansöka Taikes stipendier. 

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en sakkunnig.

Taike fördelar årligen verksamhetsbidrag uppgående till totalt cirka 14 miljoner euro till ungefär 200 sammanslutningar. Taike fördelar cirka 2,7 miljoner euro i specialbidrag årligen. 

Arrangörer av konsttävlingar kan ansöka om skattefrihet för priserna i tävlingen av Taike.

Läs mer om Taikes bidrag