Artikkeli

”Suunnittelemme elinympäristöjä luonnon ehdoilla” – haastattelussa valtionpalkittu Nomaji maisema-arkkitehdit

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy sai vuoden 2023 arkkitehtuurin valtionpalkinnon.
Neljä henkilöä kuuntelevat, kun Paula Vesala lukee heille palkintoperusteluja mikrofoniin.
Nomajin Anni Järvitalo, Varpu Mikola, Riikka Nousiainen ja Mari Ariluoma ottivat vastaan valtionpalkinnon Paula Vesalalta 21.11.2023. Kuva: Vilhelm Sjöström

Millainen merkitys taiteen valtionpalkinnon saamisella on teille?

Perustimme Nomajin, koska halusimme työskennellä arvojemme mukaisesti luoden kokonaisvaltaista kestävyyttä. Ympäristön kulttuuristen- ja luonnonarvojen tunnistaminen on kestävän ja resilientin maisema-arkkitehtuurin perusta. Työmme kautta olemme kehittäneet ja haastaneet alaa vastuullisempiin tavoitteisiin suunnittelussa, ja olemme asettaneet riman korkealle myös muille toimijoille. 

Valtionpalkinto on meille tunnustus rohkeudesta tarttua ajankohtaisiin kysymyksiin ja pyrkimyksestä luoda ratkaisuja ja uusia toimintatapoja monien viheliäisten ongelmien, kuten luontokadon ja ilmastonmuutoksen kohtaamiseen. Palkinto on meille osoitus, että olemme oikealla tiellä. Perustimme toimistomme kahdeksan vuotta sitten, joten kyse ei ole elämäntyöpalkinnosta. Sen sijaan palkinto kannustaa meitä pyrkimään edelläkävijyyteen myös tulevaisuudessa.  

Maisema-arkkitehtuurin keinot ovat monella tapaa avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja yhä paheneviin ympäristöhaasteisiin, kuten kaupunkitulviin, luontokatoon, lämpösaarekeilmiöön tai sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun. Maiseman eri tekijöiden hahmottaminen ja systeemiajattelu antavat meille maisema-arkkitehdeille edellytykset löytää sekä luonnon että ihmisen kannalta parhaat mahdolliset suunnitteluratkaisut. Koemme, että saamamme palkinto on samalla tunnustus maisema-arkkitehtuurille alana. Toivoisimme palkinnon lisäävän maisema-arkkitehdin ammatin tunnettuutta, sillä maisema-arkkitehtien osaamista ei vielä kovinkaan hyvin osata hyödyntää.

Mikä saa teidät tekemään taidetta?

Elämme globaalien haasteiden, kuten biodiversiteettikadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisevia hetkiä. On tarpeen muuttaa suunnittelukäytäntöjä, rakentamisen menetelmiä sekä laajemmin totuttuja tapoja ja ajattelua. Maisema-arkkitehteina olemme etulinjassa luomassa uusia ratkaisuja. 

Työssämme yhdistämme taidetta, tiedettä ja tekniikkaa. Lyhyesti tiivistämme suunnittelufilosofiamme yhteen lauseeseen: suunnittelemme elinympäristöjä luonnon ehdoilla. Tämä tarkoittaa niin ihmisen kuin muiden lajien elinympäristöjä. Suunnittelumme pohjautuu luonnon lähtökohtiin ja suunnittelemme aina luonnon prosesseja kunnioittaen ja niitä hyödyntäen. Teknisesti toimivan suorituksen lisäksi haluamme tuottaa myös esteettisiä elämyksiä, oivalluksia ja iloa. Työmme ja taiteemme avulla pystymme luomaan toivoa tulevaan. 

Mikä on saanut teidät viime aikoina inspiroituneeksi?

Suurin inspiraationlähteemme on luonto, sen loputon yllätyksellisyys ja monimuotoisuus. Esimerkiksi sienet ovat äärettömän kiinnostavia organismeja, joilla on korvaamaton merkitys mm. kasvillisuuden ja maaperän hyvinvoinnille. Mahdollisesti pystymme tulevaisuudessa ymmärtämään ja hyödyntämään sieniä paremmin myös rakennetussa ympäristössä, esimerkiksi hiilen sidonnassa. 

Myös eri alojen asiantuntijoiden kohtaaminen ja ajatusten vaihto tuo esiin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi tällä hetkellä tutkimme yhteishankkeessa kierrätys- ja ylijäämämateriaalien paikallista hyödyntämistä.

Mistä tällä hetkellä unelmoitte?

Rakennusala kaipaa kokonaisvaltaista muutosta, jonka myötä rakennetun ympäristön suunnittelu, rakentaminen ja hallinnointi tukevat luonnon monimuotoisuutta sekä kaikkien lajien, myös ihmisen, hyvinvointia. Unelmoimme voivamme tuottaa kukoistavia elinympäristöjä kaikille.  

Unelmoimme myös kesäisestä Pohjois-Karjalasta, mihin suuntautuvan opintomatkan valtionpalkinto mahdollistaa toimistollemme. Toivomme kokevamme matkalla puhdasta luontoa, kulttuurisia kerrostumia ja ääripäitä.

Lue arkkitehtuurin valtionpalkinnon palkintoperusteet tiedotteesta

Julkaisemme Taiken verkkosivuilla juttusarjan, jossa haastatellaan vuoden 2023 taiteen valtionpalkinnon saajia. He pohtivat haastatteluissa inspiraatiota ja taiteilijuuttaan.