Blogi

Työttömyysturvan kehittäminen on osa Taiken asiantuntijatyötä

Vuodenvaihteen jälkeen TE-palveluiden tulkinnat taiteilijoiden työmarkkina-asemasta ovat herättäneet keskustelua sekä julkisuudessa että taiteilijoiden keskuudessa. Taiteen edistämiskeskuksella on lakisääteinen tehtävä edistää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja osallistua toimeentuloedellytysten edistämiseen. Tavoitteenamme on tulkinnoissaan yhdenvertainen, joustava ja ennakoitava taiteilijan moninaiset työnteon muodot tunnistava sosiaaliturvajärjestelmä, kirjoittaa Henri Terho.

Niissä päätösasioissa, jotka eivät kuulu Taiteen edistämiskeskuksen toimivaltaan, emme ota päätöksiin kantaa. Olemme kuitenkin mukana kehittämässä sosiaaliturvajärjestelmää ja toimivia käytäntöjä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kehittämistyötä tehdään lainsäädännön, rakenteiden ja arjen palveluiden tasolla.

Sosiaaliturvajärjestelmä ja työvoimapalvelut ovat juuri suurien uudistusten alla. Viraston tehtävänä on asiantuntijaroolissa tuoda keskusteluun kokonaisnäkemys kestävyyteen ja jatkuvuuteen taiteilijoiden toimeentulokysymyksissä. Suomessa käytävien uudistuskeskusteluiden ohella Taiteen edistämiskeskus seuraa EU-parlamentissa ja Euroopan komissiossa käytävää sosiaaliturvaan liittyvää keskustelua sekä kansainvälistä tutkimusta ja taiteen tekijöiden työttömyysturvan järjestämistä eri maissa.

Taiteen edistämiskeskus on pitkään tehnyt asiantuntijayhteistyötä TE-palveluiden kanssa ja siihen liittyen myös seuraa tulkintoja taiteilijoiden työttömyysturvan kysymyksissä. Asiantuntijoillamme on säännöllisiä yhteistyökokouksia taiteilija-asiakkaita koskevien muutosten ja tulkintojen osalta. Olemme olleet hyvän viranomaisyhteistyön hengessä mukana kehittämässä työttömyysturvaan liittyviä ohjeistuksia.

Samankaltaista yhteistyötä teemme myös muiden vastuuvirastojen kanssa, kuten Vero ja Kela, joilla on taiteilija-asiakkaisiin liittyviä erityistilanteita. Olimme esimerkiksi vaikuttamassa tapaan, miten työttömän työnhakijan työnhakuvelvoitteen voi täyttää hakemalla apurahaa ja keitä tämä mahdollisuus koskee.

Erityinen yhteinen kohderyhmä Taikelle ja TE-palveluille on apurahalta työttömäksi siirtyvät taiteilijat. Työttömyysetuuden hakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä. Tähän tarkoitukseen TE-palvelut tarvitsee käyttöönsä apurahapäätöksiä ja osan apurahojen kohdalla myös apurahahakemuksia. Viranomaisia ohjaavan lainsäädännön mukaisesti Taike toimittaa näitä TE-viranomaisille lain edellyttämään käyttötarkoitukseen.

Saamme jonkin verran yhteydenottoja taiteilijoilta, jotka ovat hämillään siitä, mitä tietoja TE-viranomaiset heiltä pyytävät. TE-palveluiden tulkinnan mukaan oleellisia tietoja ovat muun muassa apurahatyöskentelyn kesto, ajankohta ja sen päättyminen. Erityisesti TE-palvelut kiinnittää huomiota siihen, jatkuuko taiteellinen työskentely myös apurahakauden päättymisen jälkeen. Taiteen edistämiskeskuksen kanta on se, että apurahahakemuksen mukainen suunnitelma on voimassa vain siltä osin kuin Taike on sitä rahoittanut.

 

Lisää taiteilijoiden työttömyysturvasta

Huhtikuussa 17.4. julkaistavat Taiken ja Cuporen yhteistyössä laatima Taiteen ja kulttuurin barometri kyselytutkimus ja tilastotietoihin perustuva Taiteilijan Suomessa -tutkimus tuovat jälleen uutta tietoa taiteilijoiden sosiaaliturvakysymyksistä.