Julkaisu

Jokaisen silmissä kaikkien hampaissa - Tutkimus Suomen kuntien taidehankinnoista 1980-luvun puolivälissä

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-37-0365-7