Julkaisu

Julkiset kulttuurimäärärahat 1994

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1996

ISBN

951-53-0941-7