Julkaisu

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma 2016-2020

Loppuraportti
Julkaisun kansi. Henkilö roikkuu laiturin alla.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Julian Owusu, Paula Karhunen, Arja Laitinen, Raija Nummijärvi

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2022

Saavutettava versio (pdf, 874 kt)

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman keskeinen tavoite vuosina 2016–2020 oli taiteilijoiden ja taidekasvattajien työskentelyedellytyksien ja työn näkyvyyden lisääminen sekä ammattitaiteilijoiden aseman ja arvostuksen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteissa näkyi vuoden 2015 hallitusohjelman painotukset lasten ja nuorten luovuuden vahvistamisesta ja kulttuurin saatavuuden parantamisesta.

Lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen arvostuksen kasvu näkyi raportin mukaan mm. kulttuurikasvatussuunnitelmien yleistymisenä kunnissa. Lisäksi ELY-keskusten ja maakunnan liittojen kanssa syntyi uusia yhteistyömalleja. Kuntakumppaneita oli 125, taiteilijayhteisöjä ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita noin 90.

Raportissa kerrotaan myös, että kehittämisohjelman tuloksena Lasten- ja nuortenkulttuurin näkyvyys on lisääntynyt esimerkiksi teattereissa, museoissa ja tapahtumissa.