Julkaisu

Mitä taiteilijat ajattelevat Taiken visiosuunnitelmista?

Kooste vuodenvaihteessa 2020/2021 toteutetun kyselyn tuloksista.
Kansilehti, jossa julkaisun nimi.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

Avovastaukset (pdf, 1,3 Mt)

Dataliite (xlsx, 52 kt)

kyselykooste on osa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) visiotyötä. Kyselyn pohjana toimivat väittämät, joiden perusteella Taiken tulevaa toimintaa hahmotetaan. Vastaajat ottivat näihin väittämiin kantaa asteikolla ”kannatan – kannatan muutettuna -en kannata. Joukossa oli myös muutamia suoria avokysymyksiä. Kysely toteutettiin vuodenvaihteessa 2020/21 kaikille avoimena verkkokyselynä.

Kyselyyn vastasi 15.1.2021 mennessä kaikkiaan 745 vastaajaa, joista suuri enemmistö oli yksittäisiä taiteilijoita.