Julkaisu

Säätiöiden tuki taiteille 1993 ja 1997

Selvityksessä tarkastellaan kuinka paljon suomalaisten säätiöiden varoja ohjautuu sekä yleensä kulttuurin että eri taiteenalojen rahoittamiseen joko ylläpitämällä kulttuuri- tai taidelaitosta tai avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina yksityisille taiteiljoille ja taideyhteisöille. Lisäksi selvitetään kuinka paljon kulttuuria ja taidetta tukevat säätiöt saavat julkista rahoitusta valtion ja kuntien taholta sekä lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä sekä etsitään vastausta siihen miten kansantalouden nousu- ja laskusuhdanteet ovat mahdollisesti vaikuttaneet säätiöiden taiteenrahoitukseen.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1999

ISBN

952-5253-13-19