Publication

Taide monialaisissa konteksteissa - Polkuja yhteistyön rakentumiseen

Tämän materiaalin tavoitteena on edistää taiteen välittymistä yhteiskunnan eri osa-alueille. Taiteilija voi toimia monialaisissa konteksteissa esimerkiksi osana työelämän organisaatioiden kehittämistä tai osana erilaisia sosiaali- ja terveysalan yhteisöjä.
Kansikuva, jossa julkaisun otsikko ja vesivärisiveltimen vetoja papereilla.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Krista Petäjäjärvi, Pia Houni ja Isto Turpeinen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

Materiaalin tuottamisen taustalla on keskustelu taiteen laajentuvista merkityksistä sekä uudistettu kuntien kulttuuritoimintalaki (2019), joka kannustaa laajemmin hyödyntämään taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asiantuntijuutta kunnan palveluiden kehittämisessä.

Tässä materiaalissa havainnollistetaan työn tilaajan, taiteilijan, välittäjän ja taiteeseen osallistuvan polkuja, jotka luovat itsessään monitasoisen kokonaisuuden. Materiaalissa eri osapuolten työn vastuualueita ja vaiheita havainnollistetaan yksinkertaistetussa muodossa. Näin tämä materiaali voi toimia keskustelun avaajana tai reflektiopintana erilaisten todellisten yhteistyöprosessien hahmottamiseksi.

Materiaalin tavoitteena on toimia käytännönläheisenä työkaluna, joka sujuvoittaa uusien yhteistyöprosessien käynnistymistä. Usein kyse on uraauurtavista, uusista yhteistyöprosesseista, joissa kohtaa erilaiset työkulttuurit ja toimintatavat ja joille ei välttämättä ole esimerkkejä, joista ottaa mallia.