Publication

Taidetoimikunnat ja lautakunnat 2015–2016 - raportti vertaisarvioijille kohdistetusta kyselystä

Maaliskuussa 2016 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin Taiken vertaisarvioijien näkemyksiä muun muassa toimikuntien ja lautakuntien nimittämisprosessista, vertaisarviointityön käytännöistä, vuorovaikutuksesta virkamiesten ja muiden toimikuntien kanssa sekä toimikuntarakenteesta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2016

Kysely oli pääosin samansisältöinen kuin aiempi, vuonna 2014 toteutettu kysely. Joitakin aiempia kysymyksiä oli myös täsmennetty edellisen kyselyn kokemusten perusteella. Uusina kysymyksinä olivat kysymykset toimikuntarakenteesta. Taike-uudistuksesta ei enää tässä kyselyssä esitetty kysymyksiä