Julkaisu

Taiteen ja kulttuurin barometri 2022 - Taiteilijoiden työhyvinvointi

Vuoden 2022 Taiteen ja kulttuurin barometrin teemana on taiteilijoiden työhyvinvointi. Barometrikyselyyn vastasi syksyllä 2022 ennätysmäärä, 1319 taiteilijaa.
Julkaisun kansikuva. Sinivihreitä pallomaisia muotoja toistensa päällä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Kaija Rensujeff ja Aino Leppänen

Julkaisija

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2023

ISBN

978-952-7200-75-9

Raportissa käydään läpi taiteilijoiden näkemyksiä työhyvinvoinnistaan, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä työhyvinvointia tukevista palveluista ja niiden tarpeesta. Osana barometria taiteilijajärjestöiltä kysyttiin heidän jäsenilleen tuottamia työhyvinvointipalveluja sekä näkemyksiä taiteilijoiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Barometria toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Yhteenveto tuloksista

  1. Vakaa toimeentulo ja yhdenvertainen sosiaaliturva ratkaisisivat monia työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.
  2. Työhyvinvointia ylläpitävien ja tukevien palvelujen saatavuuden ja käytön edistäminen tukee työhyvinvointia ja ennaltaehkäisee ongelmia.
  3. Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen, vertaistukeen
    ja neuvontaan ovat keskeisiä taiteilijoiden työhyvinvoinnin osatekijöitä.
  4. Tieto ja seuranta luovat pohjaa taiteilijoiden työhyvinvoinnin edistämiselle.