Luovan verkon ilmoittautumislomakkeiden tietosuojaseloste

Luova verkko -hankkessa kerättäviä tietoja käsitellään esimerkiksi silloin, kun kerätään ilmoittautumisia tapahtumiin.

Rekisterin nimi

Luovan verkon Webropolilla kerättävät tiedot

Rekisterinpitäjä

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
0295 330 900, [email protected]www.taike.fi  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

[email protected]
Puhelin: 0295 330 900 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn perusteena on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja Taiteen edistämiskeskukselle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Luovan verkon Webropolilla kerättäviä tietoja käsitellään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Ilmoittautumisten kerääminen Luovan verkon tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
  • Erilaisten palaute- ja arviointikyselyiden toteuttaminen Luovaan verkkoon liittyen.

Vastauksista voidaan laatia tilastoja ja muita raportteja. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kerättävät tiedot vaihtelevat kyselyn tarkoituksen mukaan. Webropol-lomakkeissa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys/organisaatio
  • Kiinnostuksen kohteet
  • Ruokavalio

Kaikissa kyselyissä ei kysytä henkilötietoja.

Tietojen luovuttaminen

Osallistujatiedot raportoidaan Luova verkko hankkeen -rahoittajalle (Hämeen ELY-keskus). Tietojen keruu ja tallentaminen perustuu EU:n erityislainsäädäntöön ja rahoittajan ohjeeseen. Tietoja ei luovuteta muille, ellei siihen ole selkeästi ja kiistatta pyydetty lupa. Ja tällöinkin tietoja luovutetaan vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on annettu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Osallistujatiedot säilytetään vähintään 10 vuoden ajan todentamaan tilaisuuden järjestäminen. Tietojen keruu ja tallentaminen perustuu EU:n erityislainsäädäntöön ja rahoittajan ohjeeseen. 

Tiedot säilytetään asianhallintajärjestelmä Arkissa (Arkin tietosuojaseloste). Webropol-kysely poistetaan välittömästi, kun sitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään kyselyiden vastaajilta. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja ei saada muista lähteistä.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Voit lähettää tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä). Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä.

Sinulla on oikeus vaatia Taikea poistamaan sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella. Voit lähettää poistopyynnön kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.