Myönnetty tuki

Taike rahoittaa kulttuurilehtiä noin 800 000 eurolla

Kulttuurilehtien avustuksilla vahvistetaan tiedonvälityksen monipuolisuutta ja sananvapautta yhteiskunnassa. Taiken avustusta sai 49 printti- tai verkkojulkaisua.
Julkaistu

Taike on jakanut kulttuurilehdille 794 000 euroa. Taike tukee 35 printtilehteä ja 14 verkkojulkaisua. Lisäksi Taike jakoi kolmelle lehtien saatavuutta ja näkyvyyttä ylläpitävälle yhteisölle levikin edistämiseen yhteensä 91 000 euroa. Lehdet yhdessä ylläpitävät Suomessa monipuolista yhteiskunnallista keskustelua kulttuurista, tieteestä, taiteesta ja eri maailmankatsomuksista.

Kulttuurilehtiavustusta saaneiden lehtien kirjo ulottuu kirjallisuuden ja eri taiteenalojen lehdistä aina yleiskulttuuri-, mielipide- ja rauhanlehtiin. Taike jakoi avustusta esimerkiksi neljälle verkkolehdelle, jotka julkaisevat nuorten tutkijoiden tiedettä popularisoivia tekstejä. Näiden lehtien – AntroBlogi, The Ulkopolitist, Ilmiö ja Politiikasta – lukijamäärät vaihtelevat 3 000:sta 11 000:een.

Uusia avustuksen saajia on muun muassa Sateenkaarikynä ry:n julkaisema verkkolehti Kehrääjä, joka antaa äänen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville, haastaa medioiden tapaa puhua vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä sekä monipuolistaa median kenttää. Toinen uusi tuen saaja on venäjänkielinen Finskaja Gazeta. Noin vuosi sitten perustettu printtilehti jatkaa vähän aikaisemmin lakkautetun Spektr-lehden perinteitä.

Pienellä kielialueella eri aihepiireihin keskittynyttä journalismia on vaikea saada kannattavaksi. Useimmat kulttuurilehdet tarvitsevat valtion tukea, mutta sen lisäksi niillä tulee olla myös omaa rahoitusta tai muuta tuloa kuten tilausmaksuja. Taiken jakamat avustukset vaihtelivat 5 000 eurosta 66 000 euroon. Avustuksen suuruuteen vaikuttivat niin lehden laatu, levikki kuin avustuksen tarpeellisuus.

Päätöksiä varten Taike kuuli kulttuurilehtipaneelia, joka arvioi lehtien journalistista ja ammatillista laatua, sisällön kiinnostavuutta ja lehden vaikuttavuutta, kuten sitä, miten hyvin lehti tavoittaa lukijansa. Verkko- ja näköislehtien kohdalla huomiota kiinnitettiin levikin lisäksi myös lehtien luettavuuteen.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 81.

Lisätietoja:
Ansa Aarnio, erityisasiantuntija, ansa.aarnio@taike.fi, p. 0295 330 701

Erityisavustukset kulttuurilehdille vuodelle 2022, yhteensä 794 000 euroa

Antimilitaristi, Aseistakieltäytyjäliitto ry, Helsinki, 5 000 €
AntroBlogi, Allegra Lab Helsinki ry, Helsinki, 8 000 €
Astra, Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova ry, Helsinki, 10 000 €
Blues News, Finnish Blues Society ry, Helsinki, 6 000 €
Elonkehä, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Jyväskylä, 12 000 €
Etsijä, Ad Lucem, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry, Helsinki, 6 000 €
Filmihullu, Filmihullu ry, Helsinki, 29 000 €
Film-O-Holic.com, Filmiverkko ry, Kaarina, 8 000 €
Finskaja Gazeta, Suomen Konsultti ja Työnvälityspalvelu Oy, Helsinki, 12 000 €
Fredsposten, Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Vasa, 5 000 €
Horisont, Svenska Österbottens litteraturförening rf, Vasa, 5 000 €
Ikaros, Folkets Bildningsförbund rf, Åbo, 5 000 €
Ilmiö, The Westermarck Society ry, Helsinki, 8 000 €
Inferno, Pop Media Oy, Helsinki, 5 000 €
Iso Numero, Isot Tekijät ry, Helsinki, 60 000 €
Jänkä, Jänkä ry, Sodankylä, 5 000 €
Kaltio, Kaltio ry, Oulu, 22 000 €
Kehrääjä, Sateenkaarikynä ry, Tampere, 6 000 €
Kulttuurivihkot, Domirola Oy, Helsinki, 23 000 €
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta, Herra Langen laatikko Oy, Helsinki, 11 000 €
Libero, Libero ry, Helsinki, 5 000 €
Long Play, Long Play Media Oy, Helsinki, 45 000 €
Luontokuva, Kustannus Oy Luonnonkuvaaja, Hyvinkää, 7 000 €
Maailma.net, Maailma.net ry, Helsinki, 15 000 €
Mustekala, Kulttuuriyhdistys Mustekala ry, Helsinki, 5 000 €
Natura, Biologian ja Maantieteen Opettajien liitto Bmol ry, Helsinki, 10 000 €
niin & näin, Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere, 37 000 €
Ny Tid, Tigern rf, Helsingfors, 50 000 €
Nya Argus, Garantiföreningen för Nya Argus rf, Esbo, 6 000 €
Parnasso, Otavamedia Oy, Helsinki, 16 000 €
Politiikasta, Valtiotieteellinen Yhdistys ry, Helsinki, 8 000 €
Portti, Tampereen Science Fiction Seura ry, Tampere, 5 000 €
ranneliike.net, Sateenkaariyhteisöt ry, Helsinki, 11 000 €
Rondo Classic, Classicus Oy, Mikkeli, 15 000 €
Rumba.fi, Pop Media Oy, Helsinki, 12 000 €
Ruumiin kulttuuri, Suomen dekkariseura ry, Helsinki, 17 000 €
Särö, Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry, Helsinki, 27 000 €
Taide, Kustannus Oy Taide KT, Helsinki, 24 000 €
Teatteri&Tanssi+Sirkus, Kustannusosakeyhtiö Teatteri, Helsinki, 52 000 €
The Ulkopolitist, The Ulkopolitist ry, Helsinki, 8 000 €
Tiedonantaja, Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy, Helsinki, 12 000 €
Tuli & Savu, Runoyhdistys Nihil Interit ry, Helsinki, 20 000 €
Tulva, Naisasialiitto Unioni ry, Helsinki, 26 000 €
Tähtivaeltaja, Helsingin Science Fiction Seura ry, Helsinki, 13 000 €
Vartija, Vartija-Aikakauslehden Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 5 000 €
Voima, voima.fi, Voima Kustannus Oy, Helsinki, 66 000 €
Ydin, Ydin-julkaisut ry, Helsinki, 26 000 €

Levikin edistämiseen, yhteensä 91 000 euroa

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, Helsinki, 44 000 €
Rosebud Books Oy, Helsinki, 25 000 €
Tidskriftscentralen rf, Vasa, 22 000 €