Podcast

Osaaminen ja työllisyys | Haasteesta hankkeeksi

Luovan verkon Haasteesta hankkeeksi -podcastin toisessa jaksossa Sofia-Charlotta Kakko ja Milla Minerva Mertanen pohtivat, miten taiteen, kulttuurin ja luovan alan osaamista ja työllisyyttä voidaan vahvistaa ESR+-hankkeissa. Lisäksi kuullaan Rytmi-instituutin Satu-Maarit Veikkolan ajatuksia siitä, miten musiikkialan osaamisen ja työllisyyden vahvistamiseen on tartuttu KLUSTERI-hankkeessa.
Teksti: Haasteesta hankkeeksi. Alla valokuvassa vierekkäin Sofia-Charlotta Kakko ja Milla Minerva Mertanen. Teksti: Luovan verkon podcast. Logot: Taiteen edistämiskeskus, Euroopan unionin osarahoittama.
Osaaminen ja työllisyys
Podcast sarja
Haasteesta hankkeeksi | Luovan verkon podcast
Kesto
23:52
Sofia ja Milla keskustelevat, mitä osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen tarkoittavat ESR+-hankkeissa. Mistä voi tietää, millaista osaamista on tarpeen vahvistaa? Miten osaamista ja työllisyyttä vahvistetaan Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-teeman rahoituksella?

Vierasosiossa Sofian ja Millan haastateltavana kuullaan Rytmi-instituutin toiminnanjohtaja Satu-Maarit Veikkolaa. Satu-Maarit kertoo, millaisia osaamiseen ja työllisyyteen liittyviä haasteita musiikkialalla on tunnistettu, ja miten vastataan ESR+-rahoitteisessa KLUSTERI-hankkeessa.

KLUSTERIssa muun muassa luodaan alusta, jolla helpotetaan musiikkialan verkostoitumista, rekrytointia ja tiedon jakamista. Hanketta toteuttaa Rytmi-instituutin kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).
Kuuntele jakso