Podcast

Yhteistyö ja verkostot | Haasteesta hankkeeksi

Haasteesta hankkeeksi -podcastin viidennessä jaksossa pohditaan yhteistyön ja verkostojen merkitystä ESR+-hankkeissa. Sofia-Charlotta Kakko ja Milla Minerva Mertanen haastattelevat Globe Art Pointin Jaana Simulaa, joka kertoo hankeyhteistyöstä KUVATA-hankkeessa. Hankkeessa vahvistetaan kuvataiteilijoiden ansaintaa ja yhdenvertaisuutta yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa.
Teksti: Haasteesta hankkeeksi. Alla valokuvassa vierekkäin Sofia-Charlotta Kakko ja Milla Minerva Mertanen. Teksti: Luovan verkon podcast. Logot: Taiteen edistämiskeskus, Euroopan unionin osarahoittama.
Yhteistyö ja verkostot
Podcast sarja
Haasteesta hankkeeksi | Luovan verkon podcast
Kesto
25.39
Miksi hankerahoitusta kannattaa hakea yhdessä muiden kanssa? Mitä hyötyjä laajasta verkostosta on hankkeen onnistumisen kannalta?

Luovan verkon Sofia-Charlotta Kakko ja Milla Minerva Mertanen keskustelevat yhteistyöstä ja verkostoista ESR+-hankkeissa.

Vierasosiossa Globe Art Pointin Jaana Simula kertoo, miten ESR+-rahoitteisen KUVATA-hankkeen yhteistyö on käynnistynyt Tampereen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Millaista osaamista eri toimijat tuovat toimintaan ja yhdessä tekemiseen?

KUVATA eli Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä -hankkeessa vahvistetaan kuvataiteilijoiden ansaintaa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa kehitetään muun muassa kuvataiteilijoiden digitaalista osaamista sekä liiketoimintaan liittyvää osaamista.

Luovan verkon Haasteesta hankkeeksi -podcastissa käsitellään hankemuotoilua, hankeosaamista ja hakukriteereitä Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-teemassa.
Kuuntele jakso