Projekti

Alueelliset taiteilijaverkostot

Projekti verkottaa alueellisia taidetoimijoita ja erityisesti vapaan kentän yhteisöjä ja kannustaa yhteistyön kunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Projektin tavoite on tehdä verkostoista itseohjautuvia, vahvoja toimijoita ja edistää niiden vaikuttavuutta kunnallisessa ja alueellisessa kulttuurityössä.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-

Kehittämistyö hyödyntää Taidekahvit–verkoston pilotoimaa toimintamallia ja edistää Taidekahvien toimintaa. Taidekahvit on kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto Turussa. Se koostuu Turun kaupungin kulttuurilautakunnan sopimuskumppaneista ja toiminta-avustusta saavista toimijoista. Verkosto tuo taidetta näkyväksi ja nostaa paikallisten kulttuurialan ammattilaisten aseman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kaksikielisen verkoston tavoitteena on lisätä Turun ainutlaatuisen taidekentän elinvoimaa.

Alueellisen verkostotyön yksi ulottuvuus Turussa on ollut taidetoimijoiden visioima Taiteen talo -konsepti. Turun kaupunki tarttui toimijoiden ideaan, ja kaupunkiin perustettiin Turun Taiteen talo Oy vanhaan Rettigin tupakkamakasiiniin, Turun historialliseen keskustaan. Lisää Taiteen talosta kaupungin verkkosivuilla.

Verkostotyön muita ulottuvuuksia ovat Taidelainaamo välittäjänä –webinaarisarja yhteistyössä Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton kanssa ja yhteistyö kuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen kanssa.