Projekti

Kansalaisopisto kulttuurihyvinvointitoiminnan välittäjänä

Projekti rakentaa kansalaisopistopohjaista välittäjätoiminnan mallia kulttuurihyvinvointityölle. Mallia rakennetaan Etelä-Pohjanmaalla ja tarkoituksena on tarjota syntyvä malli valtakunnalliseen käyttöön.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-

Projektin tavoitteena on edistää taiteilijoiden työllistymistä sote-sektorille ja kehittää palvelupolkuja, jotta hyvinvointialue löytää taiteilijoita osaksi monialaista työtä.

Kansalaisopistoyhteistyön taustalla on lisätä maantieteellistä yhdenvertaisuutta taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Kansalaisopistoilla on laajat verkostot alueidensa taiteilijoihin, sillä ne työllistävät usein taiteilijoita tuntiopettajinaan.

Projektin yhteistyökumppanit ovat Seinäjoen kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke sekä Järvilakeuden kansalaisopisto. Projekti liittyy kulttuurihyvinvoinnin lähetetoimintaan, palvelupolun rakentamiseen sekä taiteilijoiden työllistymiseen.

Ilmianna oma työyhteisösi -pilotit Etelä-Pohjanmaalla

Kaipaako sinun työyhteisösi työhyvinvointia tukevaa taide- ja kulttuuritoimintaa?

Haluaisitteko tarjota taidetta ja kulttuuria asiakkaillenne osana hoivaa, huolenpitoa ja hyvinvointia?

Taiteella on tutkitusti hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Pilotteihin on koottu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen suunnattuja taide- ja kulttuurisisältöjä Etelä-Pohjanmaan alueella. Tarjolla on viisi erilaista eteläpohjalaisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamaa palvelua, jotka ovat suunnattu sekä sote-alan ammattilaisille että asiakkaille.

Tarjolla on liikettä ja kuvaa yhdistäviä työpajoja, kuvataidetuokioita, musiikkia, sanataidetta sekä sosiaalista sirkusta. Sisällöt on suunniteltu vahvistamaan osallistujiensa hyvinvointia eikä niihin osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista.

Pilotit laskutetaan Seinäjoen kansalaisopiston kautta. Taike tukee kymmenen pilotin toteutumista. Ilmoittautumiset 17.10.22 mennessä. Pilotit ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Projekti kuuluu kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden kehittämistyöhön.