Projekt

Medborgarinstitut som förmedlare av kulturell välfärdsverksamhet

I projektet bygger man en medborgarinstitutbaserad modell för förmedling av arbete inom kulturell välfärd. Modellen byggs i Södra Österbotten och syftet är att erbjuda den för riksomfattande bruk.
Projektstatus:
Löpande
Tidpunkt:
-

Projektets mål är att främja sysselsättning av konstnärer inom social- och hälsovårdssektorn och att utveckla servicestigar för att hjälpa välfärdsområdet att hitta konstnärer för branschöverskridande arbete.

Samarbetet med medborgarinstituten syftar till att öka den geografiska jämlikheten när det gäller tillgång och tillgänglighet till konst. Medborgarinstituten har omfattande nätverk med konstnärer i sina områden, eftersom de ofta anlitar konstnärer som timlärare.

Projektets samarbetspartner är Seinäjoki medborgarinstitut, Södra Österbottens förbund, projektet Framtidens social- och hälsocentral i Södra Österbotten samt Järvilakeus medborgarinstitut. Projektet är kopplat till remissverksamhet inom kulturell välfärd, skapande av en servicestig och sysselsättning av konstnärer.

Ange din arbetsplats – pilotprojekt i Södra Österbotten

Behöver dina medarbetare konst- och kulturverksamhet som främjar välbefinnande på arbetsplatsen?

Skulle ni vilja erbjuda konst och kultur till era kunder som en del av deras vård, omsorg och välbefinnande?

Konst har visat sig ha en positiv inverkan på välbefinnandet. Pilotprojekten innehåller konst- och kulturinnehåll som är särskilt inriktat på social- och hälsovård samt främjande av välbefinnande och hälsa i Södra Österbotten. Det erbjuds fem olika tjänster som tillhandahålls av professionella konst- och kulturutövare i Södra Österbotten. Tjänsterna riktar sig till både personal och kunder inom social- och hälsovården.

Det erbjuds workshoppar som kombinerar rörelse och bild, bildkonststunder, musik, ordkonst och social cirkus. Innehållet är utformat för att öka deltagarnas välbefinnande och kräver ingen tidigare erfarenhet eller kunskap för att delta.

Pilotprojekten faktureras via medborgarinstitutet i Seinäjoki. Taike stöder genomförandet av tio pilotprojekt. Anmälan senast 17 oktober 2022. Pilotprojekten är i kraft till slutet av 2022.

Projekten ingår i utvecklingen av experttjänster för kulturell välfärd.