Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut

Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut tukevat uusia alkavia taideprojekteja ja julkisen taiteen kehittämishankkeita. Palvelun tavoitteena on vahvistaa taidehankkeiden osuutta rakennetun ympäristön kehittämisessä ja sitoutumista taiteen prosenttiperiaatteeseen. Kumppaneitamme ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat.

Tavoitteenamme on

 • tukea uusien prosenttiperiaatteen mukaisten kohteiden käynnistämistä
 • vahvistaa prosenttiperiaatteen mukaisten hankintojen hyvää laatua
 • tukea taiteen käyttöä hyvän ympäristön rakentamisessa
 • tehdä prosenttiperiaatteen mukaisesta toiminnasta ohjelmallista ja jatkuvaa koko maassa.

Autamme

 • kuntia ja alueellisia vastuumuseoita rakentamaan julkisen taiteen strategioita ja rakenteita
 • rakennuttajia suunnittelemaan taidehankintoja osana rakentamista
 • tilaajia, suunnittelijoita ja taiteilijoita löytämään uusia yhteistyökumppaneita rakennetun ympäristön taidehankkeisiin
 • viranomaisia vahvistamaan strategista toimintaa taiteen ja rakennetun ympäristön yhdistämisessä
 • hyvien käytäntöjen levittämisessä (mm. sopimuskäytännöt, hankintakäytännöt, ohjeistukset, ohjelmatyön mallit)
 • rakennetun ympäristön taiteen eri toimialoja yhdistävissä verkostoissa
 • julkisen taiteen viestinnän ja medianäkyvyyden vahvistamisessa

Lisäksi myönnämme uusille hankkeille ja kehittämisprojekteihin avustuksia.

Julkisen taiteen asiantuntijatiimi

Maija Kasvinen

Alaani ovat julkisen taiteen uudet muodot, mahdollisuudet ja innovaatiot. Olen kokenut julkisen taiteen kuraattori ja työskennellyt taidemuseoissa ja näyttelyhalleissa.

Mari Kemppinen
Tunnen rakenteet, joilla taide kytketään käytännön rakennushankkeisiin. Minulla on runsaasti kokemusta taidekoordinoinnin käytännöistä rakennusalalla ja toimialoja ylittävästä ammatillisesta yhteistyöstä.

Mika Savela
Taustani on arkkitehtuurissa, kaupunkisuunnittelussa ja tutkimuksessa. Työskentelen monialaisesti arkkitehtuurin, muotoilun, taiteen, kulttuurin ja urbanismin rajapinnoilla. Toimin myös arkkitehtuuripolitiikan alueella.

Leevi Lehtinen
Tavoitteenani on vahvistaa prosenttiperiaatteen malleja erityisesti Pohjois-Suomessa. Taustaltani olen animaatio-ohjaaja ja mediataiteilija, mutta taiteen asiantuntija- ja kehittämistyö on kulkenut taiteellisen työni rinnalla viime vuodet.

Antti Huntus, palvelun esimies, erityisasiantuntija

Viimeksi muokattu: 05.01.2022