Henkilö

Satu Kokkoniemi

Tehtävänimike
Erityisasiantuntija
Satu Kokkoniemen kasvot.
Puhelinnumero

0295 330 846

Sähköpostiosoite

satu.kokkoniemi@taike.fi

Toimin erityisasiantuntijana (vs.) kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa. Työni painopisteenä ovat Kansalliseen ikäohjelmaan liittyvät kulttuurihyvinvointihankkeet.

Työssäni autan pysyvien rakenteiden syntymistä kulttuuriseen vanhustyöhön, jotka mahdollistavat taiteilijoiden työllistymisen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pariin. Solmin yhteyksiä kulttuurisen vanhustyön kentällä toimivien taiteilijoiden ja organisaatioiden välille, kehitän toimintaan sopivia arviointimenetelmiä ja luon pohjaa kulttuurisen vanhustyön laajalle vakiintumiselle Suomessa.