Uutinen

Hakuilmoitus: Mestarikurssi itäsuomalaisille taiteilijoille

Taike järjestää työpaja- ja sparrauskokonaisuuden ammattitaiteilijoille Itä-Suomessa. Mestarikurssin tarkoituksena on tukea taiteilijoiden ammatillista kasvua ja innostaa luomaan uutta, toimialat ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Mestarikurssille valitaan 20–30 taiteen ammattilaista. Hakuaika on 11.3.–1.4.2024.

Mestarikurssi alkaa kesäkuussa 2024 ja kestää vuoteen 2026. Mestarikurssille otetaan osallistujia Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savosta. Kokonaisuuden järjestää Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomeen sijoittuva Sillanrakentajat -kehittämishanke.  

Kiinnostaako sinua... 

 • oman taiteellisen osaamisen ja laadun kehittäminen? 
 • omien taiteellisten ajatusten törmäyttäminen kollegoiden kanssa? 
 • aktiivisessa taideyhteisössä toimiminen?  
 • itäsuomalaisen taide- ja kulttuurimatkailun edistäminen? 
 • taiteilija-tuottaja-yhteistyön kehittäminen? 
 • oman taiteen tuotteistaminen tai palvelumuotoiluajattelun kirkastaminen? 
 • liiketoimintaosaamisen kehittäminen taiteen parissa? 
 • hankerahoitusmaailman ymmärtäminen ja hyödyntäminen? 
 • yritysyhteistyö muiden itäsuomalaisten toimijoiden kanssa? 
 • verkostoituminen itäsuomalaisessa monitaidetiimissä? 
   

PERUSKUVAUS 

Sillanrakentajat-hanke järjestää työpaja- ja sparrauskokonaisuuden, johon haetaan osallistujia kolmen maakunnan alueelta Itä-Suomesta. Mukaan otetaan 20–30 ammattilaista eri taiteenaloilta. Edellytämme, että hakija on syntynyt, työskentelee tai asuu Etelä-Savon, Pohjois-Savon tai Pohjois-Karjalan maakunnassa. Mestarikurssi alkaa kesäkuussa 2024 kestäen vuoteen 2026. Se sisältää 3–4 kaksipäiväistä lähitapaamista, teemallisia klinikoita sekä loppukaronkan. 

 

TAVOITTEET  

Mestarikurssin tavoitteena on innostaa uusien verkostojen, kulttuurin ja taiteen palvelutuotteiden sekä hankkeiden syntymistä Itä-Suomeen. Tarkoituksena on myös monitaiteisen yhteistyön, taiteellisen laadun sekä markkinointi- ja myyntikyvykkyyden lisääminen ja sitä kautta taiteilijan työllistymisen edistäminen. Mestarikurssilla edistetään kulttuurin ja taiteen asemaa ja näkyvyyttä alueella sekä tiedon siirtymistä käytäntöön. 

 

Käsiteltäviä teemoja ovat mm.: 

 • MINÄ, ITÄ-SUOMI JA TULEVAISUUS: Minä ammattilaisena nyt ja tulevaisuudessa – Taiteilijan työura, tarina ja identiteetti
 • RAHA: Ansaintalogiikka, raha, rahoitus, toimeentulo apurahansaajana, yrittäjänä tai työntekijänä 
 • YHDESSÄ ENEMMÄN: Yhteistyö, ryhmän merkitys, yhteisöt, verkostot, kollegiaalisuus  
 • ELINKEINO: Luovan yrittämisen ja liiketoimintaosaamisen peruspilarit, tuottamisen ja palvelumuotoilun maailma 
 • HANKEMAAILMA: Ideasta hankkeeksi -sparraus, hankeideoiden kirkastaminen ja yhteiskehitys 
 • TAIDE: Oman työskentelyn sanoittaminen ja reflektointi, luovuus ja luovat menetelmät, työskentelyn monet muodot, taiteen laadut 

Kenelle Mestarikurssi on tarkoitettu? Kokonaisuus soveltuu sinulle, joka olet: 

 • Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa tai Pohjois-Karjalassa syntynyt, asuva tai työskentelevä henkilö (kaikki taiteenalat).
 • Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa tai Pohjois-Karjalassa freelancerina, palkansaajana, yrittäjänä tai apurahansaajana työskentelevä taiteilija, työtön tai osa-aikaisesti taidetyötä tekevä ammattitaiteilija.
 • Taidejärjestön tai -yhteisön luottamushenkilö, työntekijä tai tuottaja, joka haluat jakaa Mestarikurssin antia ammattitaiteilijayhteisössäsi kolmen em. maakunnan alueella.

   

Hakuprosessin periaatteet 

HAKU 

 • Hakuaika on 11.3.–1.4.2024. Haku päättyy maanantaina 1.4. kello 20.
 • Hakemus täytetään Webropol-lomakkeella: https://link.webropol.com/s/mestarikurssihakulomake 
 • Hakemuksen yhteyteen kirjoitetaan motivaatiokirje, jonka merkitys hakuprosessissa on suuri.

VALINTA

 • Hakumäärästä riippuen haastatellaan kaikki tai osa hakijoista.
 • Haastattelut järjestetään viikkojen 16–18 aikana (15.4.–30.4.)
 • Hakijat saavat tiedon valinnasta 6.5. alkavalla viikolla (6 viikkoa ennen ensimmäistä lähitapaamista) 
 • Ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään 17.–19.6.2024. Punkaharjulla.
 • Mukaan otetaan enintään 30 motivoitunutta eri alojen taiteilijaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta. 

 

Työskentely 

Mestarikurssin pääkouluttajana toimii ArtSense Oy:n perustaja ja johtaja Niina Nurminen. Nurminen on yksi kokemuksellisten valmennusten uranuurtajia Suomessa. Hän on toiminut työelämävalmentajana vuodesta 2000 ja tehnyt pitkäjänteistä työtä organisaatioiden uudistumisen ja taiteilijoiden osaamisen arvostuksen puolesta. Alkuperäiseltä koulutukseltaan Niina on teatteritaiteen maisteri, joka on tehnyt pitkän uran myös näyttelijänä. 

Mestarikursseilla käytetään kouluttajina myös muita oman alansa huippuasiantuntijoita.

Jokainen lähitapaaminen on kaksipäiväinen. Työskentelytapa on toiminnallinen, osallistava ja keskusteleva sisältäen luentoja, työpajoja ja ryhmä- ja yksilötehtäviä. Kokonaisuuteen sisältyy pienimuotoisia välitehtäviä. Lisäksi osallistujille tarjotaan kaikille avoimet klinikkasessiot sekä Taideverkkarit-verkostoitumistilaisuudet. 

 

Muuttaako maailma taiteilijaa, vai taiteilija maailmaa? 
Varmasti molempia, mutta lopputulokseen vaikuttaa se, miten näemme oman osamme yhteiskunnassa. Emme ole vain sivustaseuraajia, vaan myös aktiivisia toimijoita. 
Taide on aina ollut läsnä historian käännekohdissa ja muuttanut rohkeasti myös suuntaa. Niin tulee olemaan nytkin. Taiteen ammattilaisina meillä on lahja liikuttaa sydämiä ja luoda yhdessä mahdollisia maailmoja. Jos jokin liikahti sinussa, hae mukaan Mestarikurssille!

 

Periaatteet 

 • Osallistuminen on sitovaa ja edellyttää läsnäoloa kaikissa lähitapaamisissa. 
 • Jokainen lähitapaaminen järjestetään eri paikassa, kolmen maakunnan alueella noin puolivuosittain. 
 • Mestarikurssin rinnalla tarjotaan Taideverkkarit -verkostoitumistilaisuuksia ja vapaaehtoisia klinikkasessioita eri teemoilla. 
 • Mestarikurssilaisten osallistuminen näihin on toivottavaa. 

Kustannukset 

 • Osallistuja maksaa jokaisesta lähitapaamisesta 50 euroa, jolla katetaan osa majoitus- ja ruokakustannuksista.  
 • Koko Mestarikurssi (4 lähitapaamista vuosina 2024–2026) maksaa enimmillään 200 euroa / osallistuja. 
 • Matkustus Mestarikurssille tapahtuu omatoimisesti ja omarahoitteisesti Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. 

Missä ja milloin? 

 • Ensimmäinen Mestarikurssin lähitapaaminen järjestetään 17–19.6.2024 Punkaharjulla. 
 • Saapuminen Punkaharjulle iltapäivällä maanantaina 17.6.2024. 
 • Koulutusosuudet ti-ke 18–19.6.2024. 
 • Omatoiminen matkustaminen pois Punkaharjulta keskiviikkoiltapäivällä 19.6. 
 • Muiden lähitapaamisten ajankohdat:
  Marraskuu 2024: 4.–6.11.
  Touko-kesäkuu 2025
  Loka-marraskuu 2025
  Touko-kesäkuu 2026
                             

MESTARIKURSSIN JÄLKEEN 

Kurssin tavoitteena on innostaa taiteilijoita innovoimaan omaa liiketoimintaa, hakemaan erilaisia rahoituksia, pohtimaan yrittäjyyttä ja palvelumuotoilua. Mestarikurssi voimaannuttaa vuorovaikutuksen ja kollegiaalisuuden kautta yhteistyöhön ristiinpölyttämällä eri taiteenaloja keskenään. Mestarikurssin jälkeen alueella on hyvinvoivaa ja innokasta taiteilijakaartia, joka osaa hankkia rahoitusta ja työskentelee maakuntarajojen yli. Mestarikurssilainen tuo oman työnsä tuloksina ja sen kautta merkittäviä veto-, pito- ja lumovoimatekijöitä Itä-Suomen alueelle. 

Tiedustelut Mestarikurssista puhelimitse - soittoajat:

ke 13.3. kello 8–9
ti 19.3. kello 12–13 ja kello 17–18
ma 25.3. kello 9–10

Tiia-Mari Mäkinen, taideasiantuntija, puh. +358 29 533 0808