Uutinen

Ihminen ja ympäristö - Kuution jälkeen, osa 7 | Podcast

Miten ihmisen ja ympäristön suhde näkyy taiteessa? Miten valta jakautuu, ja millaisia etuoikeuksia eri ympäristöissä kulttuurin kentällä kannetaan ja jaetaan?

Näitä suuria kysymyksiä pohtivat estetiikan tohtori Anita Seppä ja Taiken taideasiantuntija Maija Kasvinen.

Anita Seppä avaa muun muassa käsitettä posthumanismi, joka tarkoittaa, että ihmistä tarkastellaan yhtenä lajina muiden lajien joukossa. Keskustelussa pohditaan, miten voimme tunnistaa ihmiskeskeisessä ajattelussa uudenlaisia mahdollisuuksia. Entä millaisia tiedollisia, moraalisia, poliittisia tai esteettisiä ongelmia ihmiskeskeiseen maailmankuvaan liittyy?

Koska kaikki liittyy kaikkeen, päästään jakson lopussa myös perehtymään materialistiseen elämäntapaan ja pohtimaan kuoleman merkitystä vallitsevassa maailmankuvassa.

Kuuntele jakso

Kesto: 52 minuuttia

Jakso tulee saataville myös mm. seuraaviin palveluihin:

Kuka voi tehdä taidetta? Kuinka taiteen tekeminen eroaa muista elinkeinoista? Onko taiteilijan status taakka vai lahja? Taiken taideasiantuntija Maija Kasvisen kanssa keskustelevat taiteilijat Kaino Wennerstrand ja Eero Yli-Vakkuri.

Jakso 5: 
Julkinen, jaettu, osallistava… Mitä on osallistava taide? Kuinka taidesuuntaukset näkyvät taiteilijan ja yleisön suhteessa? Voiko taiteilija päästää irti yksilöllisen neron kruunusta - mitä mahdollisuuksia silloin avautuu?  

Jakso 4: 
Voiko taide olla turvallinen tila? Kuinka eristäytyminen ja saavutettavuus vuorottelevat taidehankkeissa? Kuinka tasapainoilla turvattujen rakenteiden ja tuntemattomien muuttujien välimaastossa kuraattorin roolissa?

Jakso 3: 
Onko kriitikon tehtävä toimia hyvän maun tuomarina, taiteen myyntimiehenä vai kenties jotain aivan muuta? Kriitikon roolista Taiken taideasiantuntija Maija Kasvisen kanssa keskustelee kriitikko Leena Kuumola.

Jakso 2: 
Maija Kasvisen vieraana on Kuvataideakatemian professori Anna-Kaisa Rastenberger. Yhdessä he pohtivat sitä, kuinka esittämiskäytäntöjen evoluutio on vaikuttanut tapaamme kohdata taidetta.

Jakso 1:  
Taiken taideasiantuntija Maija Kasvinen ja Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija ja Taidekoti Kirpilän museonjohtaja Johanna Ruohonen tekevät katsauksen julkisen maalauksen historiaan ja sen merkitykseen tänä päivänä.