Uutinen

Taike hakee taideasiantuntijaa Mielenterveyden työkalupakki -hankkeeseen

Taiteen edistämiskeskuksessa on haettavana määräaikainen taideasiantuntijan tehtävä kaudelle 1.4.2024–31.3.2025. Taideasiantuntija toimii taidealan työhyvinvointia koskevien rakenteiden asiantuntijana.

Taideasiantuntijan tehtäviin kuuluu:

  • Kartoittaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työhyvinvointia tukevat toimintamallit ja palvelut.
  • Viestiä hankkeesta taide- ja kulttuurialan organisaatioille, rahoittajille sekä muille kohderyhmille yhdessä viestintäpalveluiden kanssa.
  • Rakentaa yhteistyötä muiden taide- ja kulttuurialan organisaatioiden ja rahoittajien välille.
  • Tunnistaa eri sidosryhmiä ja järjestää heille soveltuvia tilaisuuksia.

Lisätiedot tehtävästä ja hakemisesta löytyvät Valtiolle.fi-palvelusta. Hakuaika päättyy 4.3.2024 klo 16.15.

Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen tavoitteena on edistää taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla työskentelevien työssäjaksamista ja mielen hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja palveluita edellä mainituilla aloilla työskentelevien tueksi. Taike toteuttaa hanketta yhdessä Työterveyslaitoksen, Muusikkojen liiton, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Lisätietoa hankkeesta löytyy Taiken verkkosivuilta.