Uutinen

Taike rekrytoi kaksi työparia uusiin alueellisiin kehittämishankkeisiin

Taike hakee työpariksi taiteilija-asiantuntijaa ja taideasiantuntijaa työskentelemään Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Vastaavasti Taike hakee työpariksi taiteilija-asiantuntijaa ja taideasiantuntijaa työskentelemään Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Kolmivuotiset tehtävät ovat osa Taiken uudenlaisia alueellisia kehittämishankkeita.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa alueella jo toimivia taide- ja kulttuurialan verkostoja sekä luoda ja levittää alueellisista erityispiirteistä ammentavia hyviä käytänteitä niille alueille ja sellaisten taiteenalojen piiriin, jossa niitä ei vielä ole. Hankkeen pääpaino on erityisesti maakuntakeskusten ulkopuolella ja marginaalisissa taiteenaloissa. Tehtävien sijoituspaikkana on Turku, mutta kehittämishanke painottuu merkittäviltä osin Satakuntaan ja tehtävään valituilla on mahdollisuus käyttää työpistettä Porissa. Lue hakuilmoitukset tästä.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kehittämishankkeen tavoitteena on kasvattaa taiteilijoiden moniammatillisia verkostoja ja työskentelyedellytyksiä alueella, lisätä taiteilijoiden tunnettuutta ja arvostusta, lisätä taiteilijoiden yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa sekä tukea yhteisöjen hallinnollista osaamista. Tehtävät sijoittuvat Kuopioon tai Joensuuhun. Lue hakuilmoitukset tästä.

Kehittämishankkeita ja rekrytointeja valmisteltiin työpajoissa alueellisten taidetoimikuntien kanssa tunnistaen alueellisia kehittämistarpeita. Lisäksi maakuntien toimijoille, kuten kunnille ja maakuntaliitoille, lähetettiin suunnittelua pohjustava taustakysely. 

– Taike vahvistaa uusilla rekrytoinneilla alueellista toimintaansa. Mukaan valittiin nyt ne alueet, joilla taidekentän kehittämisresurssi on jäänyt pieneksi, sanoo taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho.

Tehtävät alkavat 15.8.2023 tai sopimuksen mukaan ja päättyvät 31.7.2026. Hakuaika tehtäviin päättyy 31.5.2023 klo 16.